Kontakt

Byggeleder
Simon Kjær Hviid

T: 4055 3368
M: shv@bcikast.dk

Byggeleder
Magnus Nielsen

T: 4055 3376
M:mni@bcikast.dk