Kvalitetssikring

For Brdr. Christensen A/S er det vigtigt at sikre kvaliteten af det udførte arbejde. Dette sikres gennem anvendelse af firmaets kvalitetshåndbog.

Håndbogens kvalitetssikringsprogram er godkendt af kloakmestrenes kvalitetskontrol og efterprøves hvert 2. år. Såfremt der er yderligere ønsker fra kunden eller skærpede krav til projektet, suppleres kvalitetssikringen naturligvis herefter.

Brdr. Christensen A/S er autoriseret kloakmester og hovedparten af alle ansatte har gennemgået nivellering/afsætning, samt rørlæggereksamen.

Ved arbejdets afslutning, udleveres en drift- og vedligeholdelsesplan for det udførte arbejde. Vedligeholdelsesplanen sikrer at fremtidige brugere kan betjene og vedligeholde anlægget.

DOWNLOAD VORES KVALITETSHÅNDBOG