Byggemodning

Byggemodning og dræning af boldbaner arbejder i grove træk indenfor de samme opgaver; der skal håndteres jord, der er måske noget som skal køres væk, der skal etableres kloak og/eller dræning og så skal landskabet modelleres igen. Alle opgaver, som vi har en stor ekspertise indenfor. 

Se nogle af de projekter, hvor vi har været med herunder: