Atriet, Ørestaden

  • Bygherre: Atriet ApS
  • Rolle: Underentreprenør
  • Totalentreprenør: Nordstern ApS
  • Påbegyndt i: Sep. 2022
  • Afsluttet i: Sagen er stadig aktiv
  • Ydelser: Jord og kloakarbejde
  • Jordarbejde: 4.500 m3
  • Kloak: 1.300 lbm
  • Sagsnummer: 0981

På Else Alfelts Vej på Amager bygges Atriet. Et knap 6.800 m2 stort byggeri bestående af to langhuse med en glasoverdækket atriumgård i midten. Atriet er målrettet unge og studerende og har som mål at blive DGNB-guld certificeret.

 

Jord og kloak på snæver plads

Bygningen er pælefunderet og Brdr. Christensen have ansvaret for klargøring til pæleramning samt udgravning rundt om pælene efterfølgende, så der kunne udføres pælekapning.

Den bløde undergrund påvirker også kloakken. Den indvendige kloak blev derfor lagt med opstopning og efterfølgende støbt ind i dækket.

I forhold til jordarbejde stod Brdr. Christensen for den samlede entreprise lige fra det første afgrav til opbygning af terræn. Herudover blev der etableret og kontrolleret separeret kloak til hhv. spildevand og regnvand.