Dræn på boldbane, Skovlunde

  • Bygherre: Ballerup Kommune
  • Rolle: Hovedentreprenør
  • Påbegyndt i: Juli 2022
  • Afsluttet i: Okt. 2022
  • Ydelser: Jord-, dræn- og beplantningsarbejder
  • Jordarbejde: 800 m3
  • Kloak: 1.379 lbm
  • Beplantning: 8.120 m2
  • Sagsnummer: 0977

Hovedentreprisen omfatter etablering af nyt afvandingsanlæg i eksisterende boldbaneareal. Drænene etableres med smalle sandriller på tværs af banen og drænrør på den lang led. Det giver en effektiv dræning med færre meter drænrør.

 

Etablering af dræn inkl. jordhåndtering

Brdr. Christensen stod for den samlede entreprise bestående af præcisionsopgravning, bortskaffelse af opgravet materiale, etablering af dræn og brønde samt genetablering af vækstlag, inkl. ny græsplæne