• Bygherre: Stea
  • Rolle: Underentreprenør
  • Totalentreprenør: KT Erhvervsbyg
  • Påbegyndt i: Feb. 2022
  • Afsluttet i: Nov. 2022
  • Ydelser: Jord-, kloak- og belægningsarbejder
  • Jordarbejde: 76.600 m3
  • Kloak: 3.000 lbm
  • Belægning: 32.500 m2
  • Sagsnummer: 0970

Byggesagen omhandler opførelse af ca. 9.000m2 logistikcenter med tilhørende belægningsarealer på en ca. 48.700m2 grund ved Dronningens Kvarter i Taulov, Fredericia.

Byggeriet omfatter 4 haller á ca. 2.000m2, læsseområde på ca. 560m2, et administrationsafsnit på 560 m2 indrettet med kontorfaciliteter og mandskabsfaciliteter samt 40m2 ladefaciliteter for trucks og fremføring af elinstallationer for maskiner.

 

Jord, kloak og belægning

En større sag med rigtig mange m3 jord og mange m2 belægning. Brdr. Christensen stod for af- og tilgravning, håndtering af jordtransport, klargøring til støbning af fundamenter, etablering og kontrol af separat regn- og kloakledning samt færdiggørelse af udenomsarealer i form af opbygning og belægning.