Enghaven – Kirke Hyllinge

Enghaven er nybygning af 39 stk. almene familieboliger fra 55 – 115 m² med forskellig indretning.

Således at der etableres et byggeri med varieret boligudbud til unge, enlige, familier med 1 eller flere børn og seniorer, mfl.

Samt et fælleshus.

Det samlede etageareal er ca. 4086 m².

 

 

Jordarbejde: 11000 m3

Kloak: 1800 lbm 

Belægninger incl. opbygninger: 4300 m2