Hyldens Kvarter – Høng

42 boliger

Vi udfører jord, kloak og belægning

Jordarbejde: 6000 m3

Kloak: 2000 lbm

Belægning incl opbygning: 1500 m2