JW Industri – Ikast

Bygherre: JW Industri

Totalentreprenør: KT Erhvervsbyg A/S

Entrepriser: Jord, kloak og belægning

 

I stueplan opføres der produktion, lager og administration.
På 1. sal er der disponibel rum.
Der anlægges 2600 m2 belægning.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jordarbejde: 1000 m3

Kloak: 100 lbm

Belægninger incl. opbygninger: 2600 m2