TEC H.C. Ørsted Gymnasium – Kgs. Lyngby

Bygherre: TEC 

Totalentreprenør: Anker Hansen A/S

Entrepriser: Jord, kloak og belægninger

 

Arkitektens hovedgreb: en hyldest til Ørsted

Det nye H.C. Ørsted Gymnasiet manifesterer sig på en række områder som en hyldest til videnskaben – og til fysikeren, filosoffen og videnskabsmanden, H.C. Ørsted. Det arkitektoniske hovedgreb i det nye tekniske gymnasium udgøres af en stabling af afrundede, rumstore volumener, som bærer en visuel reference til den elektromagnetiske spole. Spolerne, der hver især rummer undervisnings-, fag- og mødelokaler udgør både den indvendige struktur i bygningen og træder samtidig ud i facaden og fletter sig sammen til en helhed. På den måde er der en gennemgående rød tråd i de indvendige rumligheder og i facadens udtryk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udgravning: 6100 m3

Indbygning: 9500 m3

Kloak: 1400 lbm

Belægninger incl. opbygninger: 4200 m2