Vallensbæk Vest

Bygherre: NREP A/S

Totalentreprenør: Junge Byg A/S

Entrepriser: Jord, kloak og betonarbejde

Boligbyggeri med overdækket varegård samt om- og tilbygning af eksisterende boligbyggeri og erhverv til karrébebyggelse.

Nærværende byggesag omfatter opførelse af 68 seniorboliger på mellem 55 m² og 115 m² i 4-7 etager, med et samlet bruttoetageareal på ca. 7.200 m².
Desuden etableres der parkeringskælder og fællesfaciliteter bestående af bl.a. depotrum, affaldsrum og lign. på ca. 2.000 m².